Mini Roparun Akker en Fontein levert ruim € 4000 op

Op 21 september hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van de scholen De Akker en De Fontein gezamenlijk de Mini Roparun gelopen op het sportpark in Sleen. Helaas heeft de school de Vlinderhof op het laatste moment af moeten zeggen wegens personeelsgebrek. Heel erg jammer , volgend jaar nieuwe kansen.

In het kader van de nationale sportweek was dit evenement door de buurtsportcoaches in samenwerking met Sleen4life georganiseerd. De kinderen zijn druk op zoek gegaan naar sponsoren voor dit goede doel: de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

Op een frisse, maar zonnige woensdagochtend werden de kinderen ontvangen op het sportveld waar een grote tent klaar stond. En na een goede warming-up werd per groep door iedereen 10 minuten hard gelopen. Iedereen deed ontzettend goed zijn of haar best. Gesteund door het publiek bleven ze maar rondjes lopen!

Na het lopen ontvingen allen een flesje water en een prachtige medaille voor deelname.

Op beide scholen werd met een feestelijk moment de symbolische overhandiging van de cheques aan Sleen4life gedaan. Daarnaast kreeg elke klas een echte Roparun medaille.

Kinderen, ouders, familie bekenden en sportcoaches allemaal heel erg  bedankt voor jullie bijdrage. Wij worden er stil van van deze grote bedragen aan sponsorgelden. Het was voor ons een mooi begin van het nieuwe Roparun jaar.