Opbrengst Sleen4life naar nieuw record; totaal € 15.000,00

Opnieuw een jaar om trots op te zijn. Niet alleen omdat we een nieuw recordbedrag hebben bijgedragen aan de Stichting Roparun. Dat is natuurlijk al fantastisch. Maar een geheel nieuw team voor de organisatie van het feest bij de doorkomst van de Roparun is er in geslaagd om een top feest met allerlei nieuwe activiteiten te organiseren op de nieuwe locatie de Brink. We kregen veel lof over de nieuwe locatie, een enkeling vond de oude locatie aan het Trambrinkje leuker. Ook de nieuwe speaker, Harm Dijkstra, kreeg veel lof en samen met de ambassadeur van Sleen4life, Wytze Kooistra, zetten ze samen het team van Sleen4life en wethouders Zwiers, Brink en Huizing van de gemeente Coevorden extra in het zonnetje.

De muziek bands Amber Roots (voor de 5e keer) en Span Crank (voor de 2e keer) vulden vanaf 13 uur het muzikale intermezzo voor de middag en duurde tot in het begin van de avond. De bands treden overigens belangeloos op voor dit feest om zo ook een bijdrage te leveren aan het goede doel’. Klasse toch?

Dit jaar werd alweer voor de 3e keer de Mini Roparun gehouden. Georganiseerd door Berdien Elling en Kristel Lubbers was het dit jaar met ruim 60 deelnemers een groot succes. Met sport clinics hebben de dames samen met Tom van Tellingen de jeugd enthousiast gemaakt voor de Run. Het wordt al een vast onderdeel van de festiviteiten.

Loopteam Sleen4life
De starttijd voor het team Sleen4life voor De Roparun van Hamburg naar Rotterdam over 578 km was 13.05 uur. Elk loopteam moet aan de organisatie de verwachte gemiddelde snelheid doorgeven. Met een gedeeltelijk nieuw team werd de gemiddelde snelheid ingeschat op 11 km. De Doorkomst in Sleen is altijd een bijzonder moment. Een geweldig enthousiast en warm feestelijk onthaal, om kippenvel van te krijgen.

De Doorkomst in Sleen is uitgegroeid tot een groots spektakel om de Roparun lopers feestelijk in Sleen te verwelkomen, en dit is dan toevallig precies op de helft van de route.

Dat sport en dit evenement leeft in de gemeente blijkt ook door de aanwezigheid van twee wethouders die vanaf Sleen tot aan Coevorden met het team Sleen4life hebben meegefietst. Dit jaar was Drenthe door de Europese Unie uitgeroepen tot Europese sportregio. Doordat de Roparun door Sleen, Dalen en Coevorden loopt, werd dit evenement door de gemeente Coevorden als hét sportevenement van de gemeente benoemd. Iets waar alle deelnemende dorpen en de teams Sleen4life en de Turfrunners (team uit Dalen) best wel trots op waren.

Mede dankzij de voortreffelijke verzorging, de bijdrages van alle chauffeurs, navigators, fietsers en restaurant en hotel “het basiskamp” heeft het team zonder blessures en mooi op tijd de finish in Rotterdam gehaald. De Roparun, een belevenis voor het leven. De opzet blijft onveranderd: In teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Ook dit jaar werd er op verschillende manieren geld ingezameld:
– De huis aan huis verkoop van het “Roparunnertje”, een koek speciaal ontwikkeld door onze eigen Sleener bakker Schepers voor Sleen4life;
– Op Koningsdag was Sleen4life aanwezig met de verkoop van loten en de Roparunnertjes;
– De verkoop van Roparun loten (helaas dit jaar geen grote prijzen in Sleen);
– De bijdragen van sponsoren zowel in geld als in natura;
– De sponsormodule op de site van de Roparun, met dit jaar een recordbedrag.

Sponsoren, vrijwilligers, het team Sleen4life en het weer hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat de deelname van Sleen4Life een groot succes is geworden. Hiervoor willen we iedereen hartelijk bedanken. Zonder jullie – geen Sleen4life.

Donatie aan het Hospice ’t Huis van Heden’
Tenslotte werd Stichting Sleen4life eind mei gebeld door Stichting Roparun met het verzoek een cheque te overhandigen aan het Hospice ’t Huis van Heden’ in Emmen. Maar liefst 97.108,- Euro! werd er gedoneerd voor de bouw van twee nieuwe gastenkamers. Een prachtig afsluiting van een lustrumjaar waarin heel veel vrijwilligers zich (landelijk) hebben ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die getroffen worden door kanker en waarbij het geld ook in onze omgeving zichtbaar terugvloeit naar de samenleving.

Vooruitblik
Ook volgend jaar gaan we weer meedoen aan de Roparun. In het najaar gaan we weer starten met een uitnodiging voor iedereen die zijn steentje wil bij dragen.