Sleen4 life, Kick off meeting 2016

Op vrijdagavond 9 oktober 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats ter voorbereiding voor de Roparun 2016.

Terugblik op dit jaar

De aanloop naar het evenement kon beter: voornamelijk het elkaar enthousiasmeren en op de hoogte houden zullen we komend jaar beter willen aanpakken. Het pinksterweekend zelf verliep zeer goed. De extra activiteiten bij de doorkomst zoals de tussensprint, pastamaaltijd en ‘overnachten’ bij de sporthal hebben niet tot meer waardering door andere teams geleid ten opzichte van het vele werk wat hiervoor verzet is. Ten opzichte van het eerste jaar leverde de grootsere aanpak met 2 podia geen extra publiek op.

De netto opbrengst van dit jaar bedroeg ongeveer 6000 euro. Hiervan is een deel gereserveerd om het ‘startkapitaal’ voor de deelname van 2016 te garanderen en ook om iets in kas te hebben bij uitgaven die pas later worden terugverdiend. Uiteindelijk is er 3935 euro overgemaakt. De overige 2000 euro komt uiteindelijk ook bij de Roparun terecht.

Vooruitblik

De aanwezigen waren enthousiast om er weer voor te gaan om volgend jaar deel te nemen en een mooie doorkomst te organiseren. Er zijn coördinatoren benoemd die mensen om zich heen verzamelen om de 3 belangrijkste onderdelen vorm te geven:

  • De Loop (lopers, fietsers, logistiek etc.): Koen Dreijer
  • De Doorkomst: Henk Voors en Ciska Reininga
  • Sponsoring: Kees van de Bosch

Voor alle drie de onderdelen geldt dat we bij de volgende meeting meer concreet willen kijken wat eenieder die aanwezig is kan en wil bijdragen.

Op dit moment is er geen bestuur en dat is een status die niet gehandhaafd kan worden door de KvK. Er is op papier een ‘interim bestuur’ gevormd: Jan Zeewuster, Koen Dreijer en Bart Haan. Zij zullen echter op geen moment fungeren als bestaand bestuur. Er zullen een aantal mensen benaderd worden voor voorzitter, secretaris en penningmeester.

Is het hiermee zeker dat we meedoen met de Run in 2016? Nee. De belangrijke eerste stap is wel gezet. Afgesproken is om voor eind december het definitieve besluit te maken.

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 27 november om 20.00 uur in de bestuurskamer van Voetbalvereniging Sleen. Iedere aanwezige (en allen die deze mail krijgt) wordt gevraagd om kennissen te polsen of ze met Sleen4life willen meedoen en/of hoe ze Sleen4life kunnen helpen. Samen met deze hopelijk grote en enthousiaste groep kunnen we dan op 27 november een concreet team vormen.

Het is van belang dat we er 27 november met z’n allen de schouders onder zetten & veel zin in krijgen. Daarom moedigen we aanwezigheid op deze avond sterk aan.