Sleen4life houdt laatste teambijeenkomst voor de Roparun

Met rasse schreden nadert het pinksterweekend en daarmee de start van de Roparun. Voor Sleen4life de vijfde keer en dus het eerste lustrum. De Roparun wordt met 2 teams van 4 personen afwisselend gelopen. Daarnaast bestaat  het team uit fietsers , chauffeurs en navigators. Voor de weinige slaapuurtjes, eten, masseren en organisatie hebben we een basiskamp  dat in totaal op 4 verschillende plekken wordt opgezet en ingericht. Al met al een team met 26 personen gaat straks onderweg van Hamburg naar Rotterdam. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de festiviteiten van de Doorkomst in Sleen. De feestelijke onthaal van het team in Sleen maakt het voor het team wel heel speciaal en vaak ook emotioneel. Dat ook deze organisatie de nodige inspanning vergt zal voor iedereen duidelijk zijn. Van vergunningverlening, tot het regelen van bands, podium, mini-roparun en andere randactiviteiten, het is een immense taak. Dit jaar ook met een extra Pré Party die grotendeels wordt georganiseerd door het jongeren team TVP. Sleen4life, een pracht team, waarbij iedereen zijn steentjes bijdraagt.

Hoofdoel blijf overigens wel om zo veel mogelijk geld in te zamelen om mensen die strijden tegen kanker te steunen. Hierbij gaat het niet alleen om de prestatie van de lopers en fietsers, maar juist om de collectieve prestatie van iedereen. Dat kan op vele manieren zoals, de koekenverkoop, sponsoring, persoonlijke sponsoring op team 141(, Roparun, team 411 Sleen4life) op de Roparun site, flessenacties, kotenverkoop en de opbrengst van het feest bij de doorkomst.

Afgelopen vrijdag hebben we de laatste puntjes op de I gezet. Voorafgaand aan het overleg vertelde Martin Eising waarom de Rabobank ook dit jaar weer sleen4life sponsort. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid met de gezondheid van mensen worden sportieve initiatieven door de Rabobank ondersteund. Bij Sleen4life komt dat samen door de Mini-roparun, de organisatie voor een feest voor de ouderen en natuurlijk de Roparun zelf.  De Rabobank sponsort niet alleen een geldelijk bedrag, maar ook een finishboog, een drietal helpers bij de doorkomst en voor het loopteam sporttassen. Geweldig, bedankt.  Samen met Martin zijn we nog even op de foto gezet.

Daarna werden de verschillende agenda punten besproken. Van sponsoring, activiteiten tijdens de  doorkomst, kleding, weetjes voor onderweg, loopschema, tot de uitrusting van het basiskamp enz. we hadden dit jaar meer moeite om voldoende bussen te krijgen, maar door gezamenlijke inzet en dankzij sponsoren ( Opel garage Ambergen, fam. Haan, Dagopvang en Buitenschoolse opvang  en Terra  Vmbo-Groen en het Groene Lyceum )is het toch weer gelukt.

Wij zijn er klaar voor, hebben er zin in en zien jullie graag in Sleen bij het feest bij de doorkomst in Sleen.  Ons team Sleen4life zal ergens tussen 1 en 2 uur eerste pinksterdag aankomen in Sleen.