Sleen4life wil goede doel steunen met sportief evenement

SLEEN – Het Pinksterweekend staat bij een aantal fanatieke Slener atleten sinds 2014 met vetgedrukte letters in de agenda. Dan gaat een achttal (marathon)lopers en begeleiders deelnemen aan de Roparun. Niet alleen voor henzelf, maar vooral voor mensen met kanker. Tenslotte wordt het goede doel met dit sportieve evenement gesteund. Een klein comité zit regelmatig bijeen om goed beslagen ten ijs te komen. De organisatie van de run en de begeleiding daarbij, de organisatie van het feest rond de doorkomst in Sleen  en het benaderen van sponsoren vergen veel tijd en inzet van de vrijwilligers.

564 kilometer – De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer afleggen. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

De drie teams met de hoogste opbrengst en de zes teams die een prijs hebben gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun wat een aantal weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt. De afgelopen 24 edities van de Roparun is al meer dan 67 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker.

Diverse acties – “De belangrijkste reden voor deelname is wat ons betreft het goede doel en het bijhorende sociale aspect. Geld ophalen voor een doel waar helaas veel mensen (ook uit Sleen) mee te maken hebben gehad en mee te maken krijgen. Dat dit op een sportieve manier gedaan kan worden is een prettige bijkomstigheid. Middels het organiseren van een aantal evenementen en een goed sponsorbeleid willen we geld ophalen voor het goede doel. Het inschrijfgeld voor deelname aan de run wordt door de leden zelf opgebracht.” De afgelopen eenentwintig edities van de Roparun leverde al meer dan 51 miljoen euro op.

Collectieve prestatie  – De Roparun is niet zomaar een inzamelingsactie voor het zoveelste goede doel. Door inzet en teamwork van veel mensen kunnen we gezamenlijk het doel nastreven zoveel mogelijk geld op te halen om mensen die strijden tegen kanker te steunen. Hierbij gaat het niet alleen om de prestatie van de lopers en fietsers, maar juist om de collectieve prestatie van het dorp. Iedereen kan op zijn eigen manier hieraan deelnemen.

Sleen4life hoopt dan ook dat heel veel mensen met diverse kwaliteiten zich voor deze Roparun in willen zetten. Dat loopt uiteen van lopers, fietsers, verzorgers en chauffeurs tot bestuursleden, sponsoren, evenementenorganisatoren en mensen voor de catering aan toe. Want heel Nederland mag zien dat ook Sleen haar steentje bijdraagt in de strijd tegen kanker.