Voorwaarden deelname
  • Deelnemen aan de SleenerzandCross is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de SleenerzandCross zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
  • De organisatie van de SleenerzandCross is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.