Jolanda de Haan

profile image
Jolanda de Haan
verzorging, masseuse
[phone_number]

Ik vind het een eer mijn steentje als masseur te mogen bijdragen aan de ROPARUN bij Sleen4life. Ook ik heb in mijn familie, zeer recent in mijn vriendenkring en in mijn werk als verpleegkundige in de wijk, ervaren wat kanker met mensen kan doen.

Ik vind het bijzonder dat we met elkaar als Sleen4life, maar ook landelijk, de krachten bundelen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de mensen met kanker.

Er kan geen geld genoeg ingezameld worden om het leed, wat kanker met zich meebrengt, te verzachten op het moment dat er geen genezing meer mogelijk is.